Aanpassingen

Wie zijn wij ?

Laatst geüpdate: 12 augustus 2022

Wie zijn wij?

De NCSC – Nationale Commissie van Standcommissarissen is één van de vijf uitvoerende commissies van RACB Sport ; de andere uitvoerende commissies zijn de Nationale Commissie voor Tijdopname, Nationale Commissie van Baancommissarissen (rally), Nationale Commissie van Baancommissarissen (circuit), Nationale Technische Commissie en Nationale Medische Commissie.

Deze verschillende organen zijn onmisbaar voor de organisatie en de veiligheid van automobielwedstrijden.  Zij waken ook over het respecteren van de reglementen en dus ook over de sportiviteit tijdens de wedstrijden.

Hoe gaan wij te werk?

De NCSC omvat een Bureau en commissarissen.

Het Bureau is samengesteld uit een voorzitter, één of meerdere vice-voorzitters, leden, adjuncten en stagiairs.  Het ontvangt zijn instructies van RACB Sport en van de verschillende Wedstrijdleiders en Organisatoren.  Het organiseert het werk, de standenverdeling en de werktijden van de standcommissarissen. Het vertegenwoordigt eveneens de commissarissen bij RACB Sport en de organisatoren.  Ons Bureau is alleen samengesteld uit oud-standcommissarissen die, zoals zij, vrijwilligers zijn.

De commissarissen zijn ingedeeld in meerdere groepen naargelang de licenties (A, B, C en stagiaires).  Deze gradatie van licentie houdt rekening met de ancienniteit, maar vooral met de bekwaamheid om bepaalde functies uit te oefenen.  Elke nieuwe commissaris begint met het statuut van stagiair en kan in graad opklimmen in functie van zijn stiptheid en ijver en van zijn bekwaamheid om delicate situaties te behandelen.

Wat is onze rol?

Wij waken over de veiligheid en het respecteren van de reglementen in de pitlane.

De veiligheid is één van onze belangrijkste doelstellingen. De pitlane is inderdaad een risicovolle zone : grote hoeveelheden benzine en brandbare producten zijn er opgeslagen en er wordt ook getankt.  Het afstellen en herstellen van de auto’s moet snel uitgevoerd worden.  Het is aan ons ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, niettegenstaande de stress als gevolg van de competitie.  Het is ook aan ons om te voorkomen dat de toeschouwers, die zich vaak niet bewust zijn van het gevaar, voor zichzelf, de deelnemers en officielen een risico vormen.

Het respecteren van het reglement heeft eveneens onze volledige aandacht.  Elke wedstrijd, elk kampioenschap heeft zijn eigen reglement, vooral wat betreft de pitstops, de herstellingen, het tanken, de tijd die een piloot mag rijden.  Wij zijn de ogen van de wedstrijdleiding betreffende het naleven van die voorschriften.  De meeste artikels worden opgelegd met het oog op de veiligheid.

Wij moeten steeds oplettend zijn.  Wij doen ons best om onze tussenkomsten steeds precies uit te voeren en altijd rustig en beleefd te blijven.  Wij letten ook op ons voorkomen, vooral tijdens internationale wedstrijden, want door onze bevoorrechte contacten met de teams zijn wij het uithangbord van de Belgische autosport.

Wij hebben ook nog andere taken zoals : de auto’s op de startgrid zetten voor de start, de piloten naar het podium brengen, het gesloten wagenpark bewaken na de wedstrijd. Wij zijn ook altijd bereid de meest verschillende vragen te beantwoorden : waar bevinden zich de wedstrijdleiding, de tijdopname, de douches, …

Hoe verloopt onze opleiding?

Ons “vak”, alhoewel wij vrijwilligers zijn, beoefenen wij zo professioneel mogelijk.  Maar het is vooral een kwestie van ervaring.  Zelfs de commissarissen die al tien of twintig jaar in functie zijn en aan talrijke wedstrijden hebben deelgenomen, ontdekken nog nieuwe spitsvondigheden tijdens elke wedstrijd.  De beginnende commissarissen worden tijdens hun eerste wedstrijden omringd door ervaren commissarissen die hen op het terrein zelf leren wat noodzakelijk is om doeltreffend en veilig te werken.

Elke dag, voor het begin van de wedstrijd, zal het hoofd van de standen, d.w.z. het lid van het Bureau dat het werk van de commissarissen regelt voor de wedstrijd, tijdens een briefing de belangrijke punten van de verschillende reglementen overlopen.  Elke avond, na de wedstrijd, is er een debriefing, waarin de voorgekomen problemen en eventuele oplossingen worden besproken.

Theoretische en praktische scholing betreffende bescherming bij brand, eerste hulp en autotechniek wordt georganiseerd.

Wie kan standcommissaris worden?

Iedereen tussen 18 en 70 jaar kan standcommissaris zijn.  Het is noodzakelijk te beschikken over fysieke geschiktheid (een redelijke weerstand tegen vermoeidheid, tegen weersomstandigheden zoals koude, hitte, regen, langere tijd kunnen staan en zich normaal kunnen verplaatsen), intellectuele (kunnen lezen en schrijven), en sociale (wij werken steeds in ploegverband).  Kennis van autotechniek en talenkennis zijn een pluspunt, maar niet noodzakelijk.

Van welke voordelen genieten wij?

Wij zijn allemaal vrijwilligers, maar wij ontvangen, buiten ons doorlaatbewijs,  een parking  (zo dicht mogelijk) en een kaart voor een genodigde (behalve voor de Grote Prijs F1).  De organisator verleent ons een kostenvergoeding van 25,00 EUR per dag (75,00 EUR voor een wedstrijd van 24 uren).  Het is mogelijk dat een erg sympathieke organisator er een lunchpakket, een souvenir, …  aan toevoegt.

Wij nemen deel aan alle wedstrijden op circuit die georganiseerd worden onder het gezag van onze nationale RACB Sport.  Elke commissaris kan de wedstrijden kiezen waaraan hij actief wenst deel te nemen, alsook de dagen dat hij beschikbaar is, want talrijke meetings beginnen reeds op vrijdag.  Daarvoor ontvangt hij om de twee maanden een inschrijvingsformulier van het secretariaat van de NCSC.

Wij hebben allen een officiele licentie van RACB Sport.  Daardoor hebben wij een verzekering die lichamelijk letsel (opgelopen tijdens een wedstrijd waarbij we in functie zijn) en ook het traject van thuis naar het circuit dekt.

Door onze functie kunnen wij de grootste teams en de bekendste piloten ontmoeten.  Onze efficientie wordt zowel nationaal als internationaal erkend  (elk jaar werken er bepaalde ervaren standcommissarissen tijdens de 24 Uren van Le Mans)

Hoe wordt men standcommissaris?

Het volstaat contact op te nemen met onze secretaris (zie rubriek « contact »).  Zodra hij in het bezit is van uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer), zal hij u een inschrijvingsformulier toezenden.

 

COMMISSARIS ZIJN : EEN ANDERE MANIER OM ACTIEF DEEL TE NEMEN AAN DE AUTOSPORT